Vrijwillige bijdrage Maximus Stampers

15,00

We vragen jou - en alle andere Maximus Stampers - om een vrijwillige financiële bijdrage te leveren van 15 euro per jaar. Meer* of minder** mag ook.

De Stichting Leidsche Rijn fietst is opgericht om Fietsclub Maximus Stampers te ondersteunen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de financiën voor de kleding. Daarnaast regelt de stichting ook de verzekering voor de wegkapiteins van de Stampers. De Stichting heeft in algemene zin tot doel om initiatieven te ondersteunen die het wielrennen in Leidsche Rijn promoten.

De Stichting is inschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een bankrekening, en een 6-koppig (onbezoldigd) bestuur, dat zorg draagt voor de financiën en de verplichte jaarlijkse documentatie. De financiën van de Stichting worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit Stampers. Met de oprichting van deze faciliterende Stichting denken we tegemoet te komen aan de vraag om enerzijds de organisatie van activiteiten beter te kunnen ondersteunen en anderzijds deelname aan de Maximus Stampers zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Je bijdrage wordt niet op naam geregistreerd en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Dank je wel voor je steun!

* Om meer te doneren, bestel je twee of meer keren de vrijwillige bijdrage van 15 euro.
** Minder is alleen mogelijk door direct naar onze rekening over te schrijven: NL27RABO0307178684 t.n.v. Stichting Leidsche Rijn Fietst.